Един човек, научил страхотен политически виц. Толкова му харесвал, че не можел да се стърпи да не го каже на някого. Излезнал на улицата и на първия срещнат човек му казал:
- Знам страхотен политически виц. Искаш ли да ти го кажа?
- Аз съм полицай!
- Нищо! Ще говоря бавно и ще повтарям по два пъти!
към вица

Категории: Милиционери | (1) | 1

Добавил: d0_
Звъни се в полицията:
- На Петров му докараха дърва!
- И какво от това - пита дежурният и затваря телефона.
След няколко позвънявания човека успява да каже:
- Ама Петров крие в дървата наркотици!
- Ще проверим! - наостря уши дежурният.
След малко звъни телефона у Петров:
- Петров, обажда се Иванов. След малко ще дойдат едни момчета, да ти насекат дървата!
- Какви момчета, бе, Иванов?
- Абе ония дето миналата година ми прекопаха лозето за оръжие!
към вица

Категории: Милиционери | (1) | 3

Добавил: chameleon