Коментари - Имало едно време един милиардер. Всичко си имал - и приятели, и любовници, и яхти, и автомобили, самолети, пътешествия... Но го мъчил един въпрос - какво е животът? Какъв е смисълът от него? Обръщ | Вицове.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
icon
Имало едно време един милиардер. Всичко си имал - и приятели, и любовници, и яхти, и автомобили, самолети, пътешествия... Но го мъчил един въпрос - какво е животът? Какъв е смисълът от него? Обръщал се с тоя въпрос към всякакви философи, но те му отговаряли, че науката не може да му помогне. Най-накрая някой му казал, че в далечна пещера в Тибет живее отшелник, който е постигнал висшата мъдрост и може да обясни най-сложните неща с простички думи. Тогава милиардерът зарязал милиардите си, яхтите, самолетите и любовниците и отишъл в Тибет. Изкачил планината сред виелици, лавини и хиляди опасности, рискувал живота си, загубил няколко водачи, но накрая се добрал до заветната пещера. А пред нея наистина седял стар и свят отшелник. Милиардерът коленичил и казал: - О, премъдри, идвам при теб от другия край на света, за да чуя мъдрите ти думи. Обясни ми, моля те, какво е това - животът. В какво е смисълът му? Мъдрецът погладил брадата си и промълвил: - Животът е бавна широка река... - Кво? - Животът е бавна широка река... - Виж какво, дъртако - ядосал се милиардерът. - Аз идвам от майната си, зарязах парите, любовниците, приятелите, бизнеса, изобщо, целия си прекрасен живот, за да стигна до теб, а ти ми говориш глупости! Устните на мъдреца затреперали, той пребледнял, после почервенял, после позеленял и влязъл в пещерата. След малко отново излязъл с вързопче в ръка и попитал милиардера: - Братче, ама сигурно ли е, че животът не е бавна широка река?
Добавил: /dir.bg

Коментари