17-11-2017 20-11-2018
icon
Човек се загубил в пустинята. След една седмица, вече примрял от жажда, видял един оазис. Затичал се към него и какво да види - отпред лежи един змей и спи. С последни сили човекът вдигнал едно дърво и започнал да налага змея. След половин час змея отворил лявото си око и попитал: - Абе, ти какво искаш сега? - Как какво, бе, умирам от жажда и искам да пия вода. - Е, като искаш да пиеш вода, що не пиеш, ами си дошъл тука да се биеш....
Добавил: delly (1993) вица

Коментари