17-11-2017 20-11-2018
icon
- Брато, шефът каза да закараме Ряпата до университета. - Брей, кога дойде от провинцията, кога го приеха! - Не му завиждай, там устните изпити били много трудни. - А задочно ли ? - Не редовно ..пет години . - В кой университет? - В Софийския...централен..
Добавил: stingdim@ (116) вица

Коментари