17-11-2017 20-11-2018
icon
Влиза заекът в баничарница и казва: - Имате ли 2000 банички? Баничарката му отговаря: - Нямаме? На другият ден пак същото.Но на третия ден баничарката взела 2000 банички да види дали заекът ще ги купи.Влиза заекът и гневно казва: - Имате ли 2000 баници? - Имаме. - И сега какво ще ги правите?
Добавил: delly (1993) вица

Коментари