17-11-2017 20-11-2018
icon
Свалих Библията в електронен вид. Има най-различни менюта в горната част. Едно от тях се нарича "Контакт с автора". Нещо не посмях да кликна там.
Добавил: Teodor Krastanov (1807) вица

Коментари