17-11-2017 20-11-2018
icon
Един поп отишъл да се подстриже. Като свършил се бръкнал да плати, но бръснаря му отговорил: - Спокойно дядо попе, аз от божи служители пари не вземам! На другата сутрин бръснаря намерил Библията пред вратата на бръснарницата. След време дошъл ходжата. Пак същото, бръснаря и на него не взел пари. На другата сутрин намерил Корана пред вратата на бръснарницата. Пак след време дошъл рабито да се подстригва. Пак същото, бръснаря и на него не взел пари. На другата сутрин имало 12 рабита пред бръснарницата му.
Добавил: /dir.bg

Коментари