17-11-2017 20-11-2018
icon
Нане отива на интервю за началник гара. Задават му въпрос: - Два влака са се насочили един към друг! Какво ще направиш? - Ще отклоня единият влак по други релси. - А, ако електрониката не работи? - Ще отклоня с ръчният лост! - А, ако той е счупен? - Ще се върна в офиса и ще се обадя на следващият сигнален пост! - Ако телефонът дава заето? - Ще потърся обществен телефон и ще се обадя от там! - А ,ако вандали са го разбили? - Е, тогава отивам да докарам съседа Вуте! Изпитващият инспектор ококорва очи в недоумение. - И защо ти е Вуте? - Той си пада по бири и големи сеири!
Добавил: UUUUUUU WE SELQNIN (1840) вица

Коментари