17-11-2017 20-11-2018
icon
Една костенурка се катери по дървото, минава по клона и скача, размахвайки лапи. Пада като камък. Няма значение. Качва се отново, минава по същия клон и отново скача, размахвайки лапи. Две птички, кацнали на съседния клон, я гледат. - На, видя ли! Трябваше да ѝ кажем, че е осиновена!
Добавил: NADIA (1) вица

Коментари